Miért fontos a belső kommunikáció?

Minél nagyobb létszámú vagy térben kiterjedtebb a szervezet, annál tudatosabban felépített belső kommunikációra van szükség. A belső kommunikáció elengedhetetlen feltétele a szervezet összehangolt, egységes képet sugárzó hatékony működésének.

A megfelelően tervezett és végrehajtott belső PR munka lehetővé teszi többek között:

 • a munkatársak és önkéntesek azonosulását a szervezet küldetésévelés céljaival
 • a hatékonyabb munkavégzést
 • a hatékonyabb belső információáramlást
 • a jó munkahelyi légkör megteremtését
 • a munkatársak megtartását
 • a szervezet vezetésének hatékony kommunikációs támogatását
 • a szervezet külső megítélésének, hírnevének alakítását

Ráadásul a belső kapcsolatok megfelelő menedzselése a hosszú távon eredményes külső kommunikáció egyik kiindulópontja. 

A sikeres belső kommunikáció egyik alapfeltétele, hogy mindenki ismerje és elfogadja a szervezet küldetését. A belső PR munka szervezésénél a szervezeti kultúra és küldetés figyelembevételével érdemes átgondolni és meghatározni többek között:

 • a tevékenység felelősét és felelősségi körét
 • a kommunikációs célokat a stratégia célok és a helyzetelemzés, háttéranalízis eredményeinek figyelembevételével
 • a célcsoportokat
 • a célcsoportok igényeihez igazodó üzeneteket, kommunikációs eszközöket, csatornákat
 • a szükséges dokumentációs hátteret
 • feladatterveket
 • időterveket
 • költségterveket
 • értékelés, visszacsatolás elveit és módszereit

A hatékony belső kommunikáció érdekében minden egyes célcsoportnak testre szabott, a kommunikációs szokásaikhoz, a használt kommunikációs csatornákhoz illeszkedő üzenetet kell közvetítenünk.

A belső kommunikáció célcsoportjai:

 • munkatársak
 • szervezeti egységek
 • tagok, tagszervezetek
 • önkéntesek
 • döntéshozók (menedzsment, kuratórium vagy választmány)

A belső kommunikáció néhány lehetséges eszköze:

 • szervezeti megbeszélések, stábülések
 • belső továbbképzések
 • belső műhelymunka
 • fórumok
 • egyéni és csoportos értékelések
 • hirdetőtábla

Ahhoz, hogy a megfelelő kommunikációs eszközöket használjunk, elengedhetetlen a szervezeti kultúra és hagyományok ismerete, a szervezetben dolgozók kommunikációs szokásainak feltérképezése.

Ennek lehetséges módjai:

 • közös naptár
 • dobozok a papíralapú információk kezelésére
 • ötletgyűjtő dobozok
 • ötletbörzék
 • intranet
 • belső adatbázisok, dokumentációk
 • belső levelezőlisták, körlevelek
 • elektronikus vagy nyomtatott hírlevelek
 • belső újságok
 • orientációs csomag, amely az új dolgozókat igazítja el a szervezet életében
 • munkaidőn kívüli közös tevékenységek

 

Forrás IDE kattintva

Segíthetünk?

BSL Consulting – tapasztalt szakemberek új típusú együttműködése. Reagálás a megváltozott üzleti környezet elvárásaira. Figyelemmel az élmény és érzelem alapú kontextusokra alapuló folyamatokra.

Galéria

Szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot és igénybe venni szolgáltatásunkat?